Ceník

Na této stránce naleznete platný ceník KCHND. Výstavní poplatky Klubové výstavy se zadáváním titulu Klubový vítěz, II. Klubové výstavy bez zadávání titulu Klubový vítěz a Speciální výstavy - Memoriálu V. Krse jsou stanoveny jejich propozicemi. Účastnické poplatky dalších akcí (Bendův memoriál a jiné závody, soutěže, soustředění, tábory) jsou také stanoveny jejich propozicemi. Poplatky za služby Plemenné knihy ČMKU jsou uvedeny včetně DPH 21% a desetinná místa zaokrouhlena na celé koruny.

Ceník KCHND

Název Cena
Členský příspěvek stávajícího člena uhrazený do 31. 3.
CLEN
550 Kč
Členský příspěvek stávajícího člena uhrazený od 1. 4.
600 Kč
Členský příspěvek nového člena
NOVY
600 Kč
Sleva pro členy od 65ti let
-100 Kč

Bonitace

Název Cena
Poplatek za bonitaci
1500 Kč
Poplatek za bonitaci - člen KCHND
BONITACE
500 Kč
Poplatek za mimořádnou bonitaci
3000 Kč
Poplatek za mimořádnou bonitaci - člen KCHND
1000 Kč
Posudečné předsedům komise
250 Kč

Zápisy štěňat

Název Cena
Za každé zapsané štěně
600 Kč
Pro členy klubu sleva na
200 Kč
Poplatek poradce chovu pro klub
Za každý zapsaný vrh
100 Kč

Cestovné - Kč / km

Název Cena
Pracovní cesty - výbor, kolegia, poradci chovu
6 Kč

Poplatky za služby Plemenné knihy ČMKU - pracoviště 1

Název Cena
Vystavení Průkazu původu
182 Kč
Vystavení exportního PP
500 Kč
Vystavení další přílohy PP
61 Kč
Přeregistrace uchovněného jedince
182 Kč
Zápis importovaného jedince do PK
242 Kč
Registrace zahraničního psa při jeho 1. krytí v českém chovu
242 Kč
Vystavení duplikátu PP
500 Kč
Vystavení 2. duplikátu
1500 Kč
Vystavení přepisu (opisu) PP
121 Kč
Formulář PP (doplnění dat v PP)
12 Kč
Dodatečný zápis výstavy do PP
150 Kč
Zrušení zápisu do PP
121 Kč
Zaslání knihy krytí, odchovů
12 Kč
Registrace nové chovatelské stanice
2000 Kč
Duplikát karty chovatelské stanice
500 Kč
Změna v kartě chovatelské stanice
150 Kč
Vystavení diplomu Junioršampion ČR, Šampion ČR, Šampion ČMKU, Veterán Šampi
300 Kč
Vystavení diplomu Junioršampion ČR, Šampion ČR, Šampion ČMKU - poštou + dob
200 Kč
Vystavení diplomu Veterán Šampion ČR - poštou + dobírka
100 Kč