BONITACE V ROCE 2024

Přihlášky na bonitaci:

Nejpozději 1 týden předem na klubový e-mail: info@nemecka-doga.cz
Přihlásit psa přímo v místě bonitace není možné.

V e-mailu uveďte:

Veterinární podmínky:

Všichni psi, kteří se budou bonitace účastnit, musí být klinicky zdraví.
Psi musí být v imunitě proti vzteklině, tj. pes byl v době od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání bonitace vakcinován proti vzteklině.
Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona)  nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26. 5. 2003.  

Podmínky účasti / chovnost CZ

Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

Poplatky pro rok 2024:

1500,-  Kč, pro členy KCHND sleva na 500,- Kč.
Splatné v hotovosti při bonitaci.

Seznam bonitací

9.11.2024 Nezvěstice

9:30 - 12:00
měření: Hofírek

Komise: 1. Čelakovský, Krinke, Herinková 2. Klobása, Adlt, Kovalová