KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG z.s.

na jednání výboru bylo jednohlasně odsouhlaseno

Aktualizovaný seznam přihlášených zvířat

24.10.2021 Mladá Boleslav

Speciální výstava psů při Světové výstavě

V současné době se dožívá životního jubilea 85 let p.Vymětalík Václav.

Zde je možno si stáhnout katalog

Stránky