Výcvikový víkend

KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG

a

Black Dog Camp

Vážení přátelé Klubu německých dog,
výcvikový rok Klubu chovatelů německých dog 2018 zahájila akce pořádaná v areálu MSKS

Stránky