Zpráva z výcviku za rok 2017

Zpráva z výcviku

Ing. Petra LANDOVÁ

 

Dobrý den,  v roce 2017 se konaly celkem 4 výcvikové akce:

v březnu jsme zahájili sezónu výcvikovým víkendem v malém,ale příjemném areálu Vrbský mlýn.

V červnu  se konal Sportovní a výcvikový víkend ve Zbraslavi u Brna, pokročilým se věnoval zkušený výcvikář a rozhodčí z výkonu Slavomír Bořuta, začátečníkům Svaťka Kostelecká a pro všechny byl k dispozici figurant Josef Šesták. Zde probíhala teoretická i praktická příprava ke zkouškám a na Bendův memoriál, věnovali jsme se i přípravě na výstavy a na bonitace.

V červenci se konal opět ve Zbraslavi u Brna výcvikový tábor, kam jsme zařadili kromě  klasického výcviku (obrany a poslušnost) také speciální socializační program vymyšlený přímo na mírů všem účastníkům a několik přednášek o stopách. Lenka Klobásová se dopodrobna věnovala přípravě na výstavy. 

V září proběhl již  52. ročník Bendova memoriálu – účast byla vysoká, celkem 28 závodníků. I když nám počasí nepřálo, závod probíhal ve velmi přátelské atmosféře. Výkony všech závodníků byly i přes déšť a zimu na velmi slušné úrovni. Bohužel, ne všem se dařilo jak by si přáli.  Celkovým vítězem Bendova memoriálu nebyl vyhlášen, protože ani jednomu z účastníků trojsložových kategorií se nepodařilo splnit minimální počet bodů pro zapsání zkoušky. 

I v roce 2017 klub vyhlašuje titul Šampion práce o tento titul se nikdo nepřihlásil.

Dále byla zveřejněna výzva členům klubu, obzvláště těm kteří neustále volají po obnovení soutěže pracovní pes a fena, aby mi zasílali své koncepty této soutěže. Podle očekávání návrh nepřišel ani jeden.

Z osobních důvodů se již nemohu věnovat přípravě výcviku v takovém rozsahu jak by bylo třeba, proto bych chtěla poděkovat Kláře Mráčkové a Radce Suchomelové, které, ač sami necvičí, se klubového výcviku ujaly pro letošní rok.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě výcvikových  akcí podíleli. Bez nich by se akce nedaly zorganizovat na tak vysoké úrovni. Velká pomoc byla patrná hlavně při přípravě a organizaci Bendova memoriálu, kterého jsme se z osobních důvodů nemohla zúčastni, ale i přesto dopadl výborně. Nemalý dík patří také všem sponzorům.