Zpráva o ch.č. 2021 - Kraj Liberecký, Královohradecký a Pardubický

Zpráva poradce chovu
Kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický
 
Vážení přátelé dovolte, abych vás seznámil s chovatelskou činností v krajích Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém za rok 2021.
Zprávy za rok 2019 a 2020 byly zveřejněny na našich webových stránkách.
V těchto krajích se narodilo a odchovalo celkem 7 vrhů.
V barevném rázu modrých 6 vrhů a 1 vrh v barvě žlutí – žíhaní.
Nejpočetnější vrh s 12 narozenými a 12 zapsanými štěňaty byl v chovatelské stanici „ von Mraque“ Kláry Mráčkové.
Nyní trochu čísel:
Narozeno všech štěňat: 48 z toho 26 psů a 22 fen, průměr na vrh 6,85 štěněte
Živých:                               41 z toho 23 psů a 18 fen, průměr na vrh 5,85 štěněte
Zapsáno:                           40 z toho 21 psů a 19  fen, průměr na vrh 5,41 štěněte
 
Na těchto vrzích se podílely 4 chovatelské stanice z toho 4x chovatelská stanice Hradecká hvězda.
Všichni chovatelé se o své vrhy starali vzorně, ponechaná štěňata i matky štěňat byly ve výborné výživné kondici. Nemusel jsem při kontrolách řešit žádné nedostatky.
Dovolte, abych poděkoval všem chovatelům a nejenom v uvozovkách z mých krajů, za péči, kterou svým odchovům věnují, za obětavou práci, kterou své zájmové činnosti věnují a popřál všem do příštího období mnoho úspěchů.
Děkuji za pozornost.
 
V Lovčicích 19. března 2022                                        Miroslav Václavík