Zpráva o ch.č. 2020 - Kraj středočeský, severočeský a Praha

Rok 2020 byl i přes omezení v pořádání výstav a bonitací a výrazné nezabřezávání fen ještě dobře zastoupený v počtu 16 vrhů, z toho byly využity čtyři nově zřízené chovatelské stanice německých dog.

Poměrně velký počet vrhů byl za použití 9ti zahraničních jedinců. Narodilo se celkem 100 štěňat a zapsáno bylo 72, tedy na každý vrh průměrně 4,5 zapsaných. Nejpočetnější vrh se 12 narozenými a také zapsanými štěňaty byl v chovatelské stanici AGDARIS. Zastoupení barev bylo: žlutí 3, žíhaní 3, černí 30, skvrnití 14, modří 17, černí do modrých 12. Doloženě nezabřezlo 11 fen, jedna uhynula, zapsáni byli 3 šedí tygři, nestandartní bylo jedno štěně s rozštěpem nosu a jedno se zalomeným ocasem. Císařským řezem rodilo 6 matek.

Proběhla dvě šetření chovatelské činnosti ke skutečnému stavu a vedení chovu z podezření našeho Klubu.

I přes omezené podmínky v pandemické situaci se podařilo vrhy včas zapsat i v zastoupení a na mimořádných bonitacích vyjít chovatelům vstříc .Díky patří všem ,kteří v této situaci pomohli....

Adlt