Zpráva kontrolní komise za rok 2021

Vážení přátelé,

Členové kontrolní komise se zúčastnili všech akcí pořádané klubem chovatelů v roce 2021, všechny tyto akce proběhly v souladu s platnými řády. Kontrolní komise také neobdržela v proběhlém roce žádný podnět k prošetřování. Všechny podněty od členů spolku byly projednávány a řešeny přímo buď chovatelským kolegiu nebo výborem klubu.
Účetnictví klubu bylo řádně předloženo ke kontrole a byly shledány nevyúčtování zálohy na KV a II.KV v hodnotě 10.000,- Kč, jak v roce 2020, tak se to samé opakovalo v roce 2021 kdy k 19.2.2022 byla tato záloha nevyúčtovaná.
Doklady jsou v pořádku a jsou vedeny v  návaznosti na platnou legislativu.
Daňové přiznání za rok 2021 již bylo podáno, stejně jako byly připravena účetní závěrka ke zveřejnění ve sbírce listin.
 
Děkuji za pozornost a přeji všem úspěšný rok 2022 a hodně pracovního nadšení novému výboru a kontrolní komisi klubu v dalším pětiletém období.   
 
                                                               Za KK  Daňhová Renata