ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHND - KLADNO – 23. 03. 2019

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHND - KLADNO – 23. 03. 2019
 
Přítomno dle prezenční listiny 40 členů KCHND  a 5 hostů.
 
I. zahájení, volba komise
Jednání zahájil předseda klubu Miroslav Václavík. Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Nebyly vzneseny připomínky, program jednání byl schválen.
Následovala volba komise mandátové a návrhové ve složení – Miroslav Šercl,
Karel Klobása a Radka Suchomelová.  Komise schválena jednohlasně.
 
II. vyhlášení nejstarší dogy
Přihlášeni byli čtyři jedinci:
SID Cevelob               modrý pes  
narozen 23. 09. 2009 – zemřel před vyhlášením dne 11. 03. 2019
 
3. DYNAMIT Helza – narozen 23. 02. 2010 – černý pes
 
2. SAPHYR Cevelob             modrý pes      narozen 23. 09. 2009
 
Vítězem se stal a pohár získal:
ARTUR BRIXEN            modrý pes          narozen 14. 09. 2008
                           otec: KENT CEVELOB    matka: NORGINA CEVELOB
                           chovatel: Radim Rybníček   majitel: manželé Pleschingrovi
                           získané tituly: Světový vítěz veteránů 2017, C.I.B., GCh.CR,      
                           Ch.CR., JCh.CR.,  JCh SK.,  Ch.SK., BOB
 
III. vyhodnocení nejlepšího chovatele
Nejlepší chovatelskou stanicí německé dogy byla pro tento rok vyhlášena stanice NORACH majitele Karla Cardy. Vyhodnocení převzali Martina a Karel Cardovi. Gratulujeme.
 
IV. zpráva předsedy klubu
Miroslav Václavík seznámil přítomné s činností klubu za uplynulý rok a nastínil přítomným připravované akce pro rok 2019. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách klubu.
 
V. zprávy poradců a hlavního poradce chovu
Zprávy budou uvedeny na webu – stručně za jednotlivé poradce počet vrhů a zapsaných štěňat v roce 2018:
Jitka Krsová – 6 vrhů – 47 štěňat
Vladimír Adlt – 13 vrhů – 73 štěňat
Iveta Herinková – 15 vrhů – 97 štěňat
Helena Kovalová – 8 vrhů – 42 štěňat
Miroslav  Václavík – 5 vrhů – 23 štěňat
 
Hlavní poradce chovu Milan Krinke (přednesla Jitka Krsová):
Celkem zapsáno 291 štěňat, psů 147, fen 144.
Žlutí – 35/14, žíhaní – 19/12, černí 48/52, skvrnití 27/16, šedý tygr 16/15,
modří 123/108, černí do modrých 22/27, nestandardní zbarvení 1.
Použití krycí psi:
Žlutí-žíhaní: 2x Phoenix Bonoda, 2x Agat na Szlaku Kormorana. Po jednom krytí:
Erza  Bářin sen, Calos del Sardeau, Itxaro du Bois du Chant des Rossignois,
Jagannath du Cerbere D´Eyjauxs.
Černí-skvrnití: 2x Parodie D´Amour of Austria Great Stars. Po jednom krytí: Mc Laren a Merilin Claudia Bohemia, Eldan Big Dope,  Iram von Wiederholz, Lotrando Catley ranch, Edmond od Božské arie, Garth of Austria Great Star, Gazpacho Delicious de Beatrix Bohemica, Imperato di Vendra de Nera, Lutecello D´Iskandar, Majestic  v.d. Domaine Hohlenfels, Nordic iz Satira, Playboy of A-Great Stars Team.
Modří: 5x Woodoo v. Herstallturm, 2x Petr Pan-B del Regno di Fantasia, Faberge
v. Mraque, Harry Blue a Changeling Blue Hradecká hvězda, Elroy Hromadog Brunensis, 1x Johan Apollo Dog, Aiborne Shadow a Cidarron Geret Mirabilis Gemma, Churchil Dolanský dvůr, Borneo Banga Junior Casa di Amici, D´Artagnan Endurial, Hybrid Buccaro-N dela Baia Azzurra.
Dovezeno a na čísla ČMKU bylo zapsáno celkem 15 německých dog:
Žlutí – 3 psi – po jednom z Francie, Německa a Slovenska.
Žíhaní – 1 pes ze Slovenska a 1 fena z Polska.
Černí – 1 pes ze Srbska a 1 z Polska, feny – po jedné z Polska, Srbska a Slovenska.
Skvrnití – 1 pes ze Srbska a 1 fena ze Slovenska.
Modří – 1 pes a 2 feny ze Slovenska.
 
 
VI. zpráva kontrolní komise
Bude zveřejněna na webu KCHND.
 
VII. založení KCHND před 90 roky
Přednesl Vladimír Adlt – bude zveřejněno na webových stránkách.
 
VII. zprávy z komisí
Ředitel klubové výstavy Pavel Hofírek -  loňské výstavy se zúčastnilo 172 dog. Týden před konáním byl z hygienických důvodů uzavřen areál, narychlo se podařilo, díky manželům Cardovým, zajisti nový, v blízkosti původního areálu a to Šafránkův mlýn.
Klubová výstava v roce 2018 skončila 10tisíc korun v plusu. V letošním roce je plánován víkend se dvěma výstavami k 90. výroční založení klubu.  50. jubilejní výstava na sobotu 20. 07.  a na neděli 21. 07. II. klubová výstava. KV budou posuzovat  2 čeští rozhodčí a 2 rozhodčí z Itálie, II. KV obě rozhodčí z Itálie.  Upoutávky jste všichni obdrželi, zpracovala je paní Teplá a pan Kartal.
 
Komise rozhodčích- Miroslav  Václavík – setkání proběhlo v lednu t.r. v Přešticích. Zpráva bude zveřejněna na webu.
 
Zpráva z výcviku – Hana Dědičová – zpráva bude zveřejněna na webu.
 
VIII. Zpráva ekonomky klubu
Jitka Krsová - přednesla návrh rozpočtu na rok 2019. Byl schválen bez připomínek:
 
Členské příspěvky                        85                 
Zpravodaj                                                          -4
Webové stránky                                               -32
Poháry                                                              -15
Vrhy                                              40                  -2
Bonitace                                       40                 -65
Klubová výstava                         180               -180
Memoriál V.Krse MB                       5                   
II.klubová výstava                           5                   
Výcvikové akce                             10                 -22
Věcná režie                                                       -25
ČMKU                                           18                   -2
EuDDC                                                             -16

Cestovné výbor+rozhodčí                                  -20

                                                    383              -383

Dále seznámila přítomné s hospodařením za uplynulý rok (bude uvedeno na webových stránkách).
 
Návrh na zrušení zpravodajů – Božena Čelakovská – dává členské schůzi k posouzení možnost  zrušení vydávání zpravodajů KCHND v písemné i elektronické podobě a odvolání redakční rady a to s okamžitou platností. Zároveň i zrušení celého článku v organizačním řádu KCHND, z.s., který se týká vydávání zpravodajů a jmenování redakční rady.
Důvodem pro zrušení jsou zcela  nové webové stránky (správce Ivan Smejkal), kde jsou již nyní uváděny všechny důležité klubové informace (plemenná kniha, databáze ND, přehled šampionů a veteránů, akce klubu a výsledky bonitací, výstav, výcviku atd.)
Členové klubu mají možnost  sledovat novinky, které klub chystá, i na sociálních sítích (zveřejňuje paní Teplá spolu s panem Kartelem).
Návrh byl jednohlasně odsouhlasen, výbor klubu musí požádat o změnu stanov a opravit informace na webových stránkách.
 
VIII. Předání pohárů šampionům
Seznam uveden na webových stránkách.
 
VIII. Diskuze
Iveta Herinková – navrhuje za členy klubu z Moravy, aby se místem konání příští členské schůze stala Jihlava. Místo domluví v souladu s termínem konání
Richard Vevera.
 
Sandra Černá – ve svém příspěvku požádala všechny přítomné, abychom podporovali co nejvíce nové členy, pomáhali jsme jim, radili v případě potřeby. Aby nedocházelo k pomluvám a nepravdivým informacím.  Pokud noví členové nebudou mít pochopení, pocit snahy o  pomoc a vlídný přístup, pak těžko v budoucnu budou v klubu ochotni pracovat.
Odpověď - Miroslav Václavík – se domnívá, že  že funkcionáři klub se  chovají vstřícně (u majitelky řešení zubu navíc u černého psa, řešení pravděpodobného porušení chovatelského řádu atd…).
 
Božena Čelakovská – na Valné hromadě ČMKU byli do předsednictva opětovně zvoleni předseda a místopředseda KCHND – Miroslav Václavík (jako místopředseda ČMKU) a Milan Krinke (předseda dozorčí rady). Gratulujeme. Miroslav Václavík bude klubem navržen do komise rozhodčích, kde jako předseda působí několik volebních období.
 
Olga Baštová – měla problém se zápisem štěňat na ČMKU – krytí v Německu. Důvodem byla skutečnost, že na dokumentech bylo uvedeno jméno majitelky psa
za svobodna a na dalších pak její jméno jako vdané. Plemenná kniha s tímto měla problémy, muselo dojít k písemnému potvrzení správnosti majitelkou krycího psa. Teprve pak bylo vše ke spokojenosti vyřešeno.

 • Miroslav Václavík – v takových případech je nutné se obrátit na něho nebo na 

Milana Krinkeho. Na ČMKU určitě postačí vyjádření klubu.
 
Veronika Teplá – informuje o tom, že neobdržela pohár za interšampiona.

 • Miroslav Václavík a Renata Daňhová – pohár paní Teplá dostane, za danou

situaci se paní Daňhová omlouvá.
 
Iveta Herinková – podává informaci o podmínkách účasti na výstavách v Rakousku – na tamní výstavy není vpuštěn pes na stahovacím vodítku.  Miroslav Šercl dodává, že v Rakousku nesmí zůstat pes v zaparkovaném autě. K problematice dále diskutovali  Miroslav  Václavík, Jaromír Jurčeka a další.
 
Miroslav Václavík – na poslední členské schůzi bylo v usnesení doporučeno výboru, aby – jmenoval výcvikové kolegium – splněno

 • provedl dotisk příručky – je zastaralá, musí se přepracovat a doplnit o platné předpisy a doporučení (připraví  Čelakovský Jan a Božena ve spolupráci s odborníky z řad členů KCHND).

 
Olga Baštová – web – bylo by vhodné databázi psů řadit podle abecedy, nyní je zpracována podle data narození. Schváleno jednohlasně.

 • Ivan Smejkal – souhlas, není problém takto psy řadit, návrh zrealizuje.

 
 
IX. závěr
S přítomnými se rozloučil Pavel Hofírek s tím, že opětovně poděkoval všem za účast a pozval všechny členy klubu na výroční 50. Klubovou  výstavu, která je tentokráte spojena i s II. KV.
 
Zapsala: B. Čelakovská
 
USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE – Kladno - 23. 03. 2019
 
Členská schůze bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti klubu
 • zprávy regionálních poradců a zprávu hlavního poradce chovu
 • zprávu z výcvikového kolegia
 • zprávu z kolegia rozhodčích
 • zprávu ředitele klubové výstavy
 • zprávu pokladní za rok 2018
 • zprávu kontrolní komise

 
Členská schůze schvaluje:

 • plán činnosti na rok 2019
 • rozpočet na rok 2019
 • zrušení celého článku, který se týká vydávání klubových zpravodajů. Zpravodaje nebudou vydávány v tištěné ani elektronické podobě a bude odvolána redakční rada.

 
Usnesení bylo schváleno jednohlasně, bez připomínek.