Zápis z chov.kolegia Ml.Boleslav - 06.06.2020

Zápis z jednání chovatelského kolegia – Mladá Boleslav – 06. 06. 2020
Přítomni:
Milan Krinke, Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Helena Kovalová, Jitka Krsová, Miroslav Václavík
Za KR: Renata Daňhová
Předsedové bonitačních komisí: Karel Klobása, Jan Čelakovský
 

  1. Hodnocení bonitace

Komise –   předseda Karel Klobása, členové Miroslav Václavík a Jitka Krsová
              Posoudili 12 německých dog. Do chovu nebyl zařazen skvrnitý pes Bastien Cassiopea dog
                  pro souhrn nedostatků (226 bodů).
Komisi zaujal dovezený skvrnitý pes Benito-A del Alto Feudo (290 bodů – chovnost EuDDC) majitelky Martiny Kučerové, žlutí DAPHNE Vale-Land (292 bodů) a DAIDALOS Vale-Land (293 bodů), oba majitelky Ing. Petry Landové.
 

  • předseda Jan Čelakovský, členové Vladimír Adlt a Iveta Herinková, zápis Helena Kovalová    

Komise vyřadila z důvodu chybějícího zubu (M3 dole) žíhaného psa majitelky
Gabriely Černé, Chopper Bystřická de Oran.
                  Líbily se tyto německé dogy: žíhaná Floriana Pretorian dog (307 bodů) majitele Víta Žlábka
                  skvrnitý Baileris Edmont´s Angelik (306 bodů) majitelky Stelly Horákové,                                                                                                                 
                  skvrnitá Lizzie Quinci ETC (se širším temenem 289 bodů) majitelky Z. Mackové                     
 
Hlavní poradce chovu Milan Krinke poděkoval paní Renatě Daňhové za bezchybnou přípravu bonitace pro elektronické zpracování. Dále Jitce Krsové a Heleně Kovalové za zápisy na počítačích v kruzích.
 
Milan Krinke seznámil s výsledky mimořádné bonitace, která proběhla v Chržíně dne 8. února 2020.
Odbonitovány byly 2 feny a obě zařazeny do chovu:
černá fena Sylva from Minitz (274 bodů) a modrá fena Greta Dajhar dog (265 bodů)
 

  1. Kontrola zápisu z minulého jednání
  • Korespondenčně bylo schváleno krytí skvrnitý x skvrnitá u chovatelky Mariky Cibulkové

       Noris von der Ofnethöhle x Yes Claudia Bohemica.

  • Zakoupení 3 nových notebooků pro pp. M. Václavíka, H. Kovalovou a Vl. Adlta- splněno 
  • Kontroly vrhů    Ze strany poradců chovu jsou potřebné požadavky klubu plněny.

Milan Krinke žádá o podrobný popis u jednotlivých zapsaných štěňat. Na zápis z kontroly vrhu zapisovat jméno veterinárního lékaře, který provedl čipování.

  • Jmenování 2 zástupců poradců chovu – splněno.

 

  1. Podmínky pro konání následující bonitace

Mladá Boleslav – 08. 11. 2020 – přihlášky budou přijímány (stejně jako na dnešní bonitaci) písemně,
nejpozději týden před konáním bonitace na oficiální adrese klubu - info@nemecka-doga.cz.
Renata Daňhová připraví podklady pro elektronické zpracování bonitace, včetně orientačních časů pro jednotlivě přihlášené německé dogy.
 

  1. Různé

Chovatelskému kolegiu byla předložena žádost o krytí skvrnitý x skvrnitá. Právě odbonitovaný pes Benito-A del Alto Feudo a fena Henryetta od Božské árie. Pro neúplnost předložených dokladů se krytí nedoporučuje. Žádost může být projednána po doplnění potřebných podkladů.
 
Hlavní poradce chovu Milan Krinke – stížnost pana Lukáše Petríka. Zakoupil štěně od chovatelky Vl. Zajíčkové a nyní řeší jeho zdravotní problémy. Zápis štěňat provedl Vladimír Adlt, v chovatelské stanici nebyl zjištěn žádný nedostatek, štěňata byla shledána zdravá, bez jakýchkoliv viditelných nedostatků.
Nabytí štěněte je občansko-právní vztah, klub v této otázce postupoval dle platných reglementů.
Zapsala – B. Čelakovská