Zápis z chov.kolegia Mirošovice - 12.06.2019

Zápis z jednání chovatelského kolegia -  12. 06. 2019 -  Mirošovice
 
Přítomni:
Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Milan Krinke, Jitka Krsová, Helena Kovalová Miroslav Václavík
Za KK: MVDr.  Dana Neumanová, Renata Daňhová
 
I. kontrola zápisů
Nechtěný vrh u paní Dagmar Kartalové – byla nakryta  mladá  žíhaná fena FEMKE Via Del Campo
(13 měsíců) tehdy nechovným žíhaným psem DRUSUS DIESEL Pretorian Dog. Štěňata jsou bez PP.
Došlo k porušení chovatelského a zápisního řádu klubu a ČMKU, včetně porušení zákona proti týrání zvířat.
Návrhy na další řešení – chovatelské kolegium souhlasí s návrhem podat na PČMKU žádost o zapsáním štěňat do plemenné knihy, pokud chovatelka paní Dagmar Kartalová dodrží tyto stanovené podmínky:
      -      nechá uchovnit fenu FEMKE Via Del Campo, matku štěňat

  • předloží klubu doklad paternity všech 3 štěňat
  • dodá výsledky DNA výše uvedené feny, psa a štěňat
  • zajistí dodatečnou kontrolu vrhu, tedy všech 3 štěňat
  • tyto podmínky musí být splněny do 31.12.2019

 
Postih pro paní Dagmar Kartelovou – návrh chovatelského kolegia – udělení důtky – v tomto znění:
Zákaz servisu klubu pro chovatelskou stanici Haggyra Gold na dobu jednoho roku s platností
od 01. 07. 2019. Dopis pí Dagmar Kartelové zajistí hlavní poradce chovu Milan Krinke.
ČMKU na základě předložení potřebných dokladů od klubu rozhodne..
V chovatelské stanici paní Dagmar Kartelové došlo k pozdnímu nahlášení druhého vrhu – dle sdělení poradce chovu pana Vladimíra Adlta je nyní vše v souladu s reglementy klubu.
 
Formální pochybení u pana Ing. Leopolda Dostála – písemně podklady pro řešení doloženy hlavnímu poradci chovu panu Milanovi Krinkemu. Průkazy původu byly vydány na Slovensku po dodání smlouvy o společném majiteli a zaregistrování psa do slovenské plemenné knihy.
Milan Krinke zašle panu Ing. Dostálovi dopis s napomenutím.
 
II. různé
Krytí skvrnitý x skvrnitá v chovatelské stanici Miréz Bohemia pana Ferdinanda Rezka. Povolení tohoto krytí nebylo uvedeno v zápisu z jednání.
Žádost o krytí byla zaslána hlavnímu poradci chovu Milanovi Krinkemu  elektronickou poštou
dne 19. 11. 2018. Jednalo se o psa NAVAJO-A del Castello delle Rocche a o fenu ANDĚLA Miréz Bohemia – oba v držení pana Rezka. Schválení proběhlo elektronickou korespondencí a bylo odsouhlaseno všemi členy chovatelského kolegia.
Používání počítačů na bonitacích
Zatím zkušebně proběhlo v Mladé Boleslavi v březnu a v květnu v jedné komisi na bonitaci konané u Brna. Použití počítačů v budoucnosti bude přínosem. Domluveno používání s tím, že:

  • budou ještě doplněny všechny informace, které jsou součástí 1. strany bonitační karty
  • přihlášky budou přijímány až v kruhu,  platba proběhne předem
  • bonitační komisi majitel německé dogy předloží doklad o zaplacení, eventuálně zaplatí přímo v kruhu Jitce Krsové
  • při měření proběhne kontrola splněné výstavy a zapsána výška jedince do PP
  • zápisy na počítači v kruhu budou provádět Renata Daňhová a Jitka Krsová, které přivezou také potřebný počítač a tiskárnu
  • poradce chovu, který domlouvá místo konání bonitace zajistí přívod elektrické energie pro  

      2 počítače a 2 tiskárny
Svědek při krytí, které probíhá mezi jedinci  v majetku jednoho chovatele – návrh na doplnění chovatelského řádu bude předloženo na členské schůzi – při tomto krytí musí být přítomen svědek
a to buď veterinární lékař nebo člen klubu, který potvrdí krycí list. Znění připraví Milan Krinke
a předloží členské schůzi k vyjádření.
Zalomený ocas – nelze zpochybnit vyjádření veterinárního lékaře. Pokud  došlo ke zlomení ocasu vinou úrazu, musí majitel psa či feny při bonitaci předložit rentgenový snímek u již čipovaného štěněte s lékařským vyjádřením, že se skutečně jedná o úraz.
 
Zapsala: Čelakovská