Zápis z chov.kolegia MB - 25.11.2017

Zápis z jednání chovatelského kolegia 25. 11. 2017 – Mladá Boleslav

 

Přítomni: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Iveta Herinková,

  Helena Kovalová, Jitka Krsová, Miroslav Václavík

Za KK: Renata Daňhová

 

I. hodnocení bonitace

1. komise – předseda Vladimír Adlt, členové Miroslav  Václavík

a Jan Čelakovský, zápis Klára Mráčková. Bylo posouzeno 15 jedinců, do chovu nezařazen jeden černý  pes - MATTHEW CATLEY RANCH – z důvodu značně chybného postavení řezáků v dolní čelisti.

Bonitační komisi zaujaly tyto německé dogy:

Žíhaná CAMIRO NORACH (obdržela plný počet  bonitačních bodů – tj.310), černá fena BELATRIX ORA DYNASTY,  modrá fena AGILA ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD a skvrnitá ANDĚLA MIRÉZ BOHEMIA.

Nedostatky - objevovaly se níže nastavené uši, rol spodního pysku a spáditá záď.

 

2. komise – předseda Milan Krinke, členové Iveta Herinková a Helena Kovalová. Tato komise posoudila 14 jedinců v průměrné kvalitě.

Nad průměrem se předvedly tyto německé dogy:

žlutá fena ROMY BOHEMICA HASTAV, žlutý pes DIK CHERY CHERY (i když mírně horší v pohybu) a černý pes LIWINGSTONE VON WIEDERHOLZ (ne zcela ideální hlava, správné chody),

Komise měla pochybnosti při uznání chovnosti skvrnitého psa ARAMIS LA REGINA BIANCA – lehký pes, ale pro zařazení rozhodl genotyp a výsledky z výstav.

 

II. kontrola zápisu

- Zástupce poradce chovu Vladimíra Adlta pan Smejkal byl přítomen u zápisu štěňat zatím 3x.

- Dotisk bonitačních karet – celkem 300 ks – zajistí Čelakovská.

- Na jarní bonitaci bude vyzkoušena možnost zápisu v kruhu na počítači. 

 

III. různé

Zdravotní komise EuDDC  - podrobnou informaci podal Milan Krinke.  Zástupce České republiky opět zvolen do této komise. Jednání proběhne v dubnu 2018.

Setkání delegátů a výstava EuDDC v roce 2018 bude ve Švýcarsku.

Experimentální krytí:

Ing. Hana Stavovčíková, chovatelská stanice BOHEMICA HASTAV– (poradci schválili  telefonicky) – povoleno krytí skvrnitýxskvrnitá. Otec QWATRO BOHEMICA HASTAV a matka  J DORE DES TERRES DE LA RAIRIE – štěňata se narodila v barvách: 2 skvrnitá, 1 černé, 1 šedý a 1 porcelánový tygr.

Lenka  Vrbová -  chovatelská stanice CATLEY RANCH zažádala v červenci t.r. o experimentální krytí (schváleno všemi poradci chovu po telefonu) feny LESCOT CATLEY RANCH (skvrnitá) x MAJESTIC V.D. DOMAINE HOHENFELS (skvrnitý). Štěňata jsou narozena, ještě nezapsána.

Vlasta Hrabětová – žádá o experimentální krytí (skvrnitýxskvrnitá)

feny  BESAMA DEVIL´S OWN LUCK psem PARODIE D´AMOUR OF AUSTRIA GREAT STARS nebo psem NO-MA-DO LANCELOT LOCI. Krytí chovatelským kolegiem povoleno, chovatelka upozorněna na možnost zdravotních problémů, plynoucích pro štěňata z takového spojení.

 

Milan Krinke – jednal s Genomii o možnosti odběrů vzorků DNA při bonitacích a testování vlohy pro barvu. ČMKU testování podporuje tím, že testovaní jedinci mají označené PP speciální nálepkou.

Návrh – na členskou schůzi chovatelské kolegium připraví podklady k projednání:  test na barvy by měl být povinný v případě zahraničního krytí, eventuálně při dovozu štěněte ze zahraničí.

 

Byl zapsán vrh u Lenky Vrbové, chovatelská stanice CATLEY RANCH ze spojení LOTRANDO CATLEY RANCH a JAMAICA CATLEY RANCH. Ve vrhu se narosilo štěně s lehce prokvetlým žlutým žíháním na levé straně těla.

Hlavní poradce chovu Milan Krinke žádá, aby v takovémto případě byla taková anomálie v zápisu regionálními poradci zvýrazněna a dopodrobna popsána.

Dále hlavní poradce chovu  žádá, aby poradci chovu uváděli při zápisu štěňat v modré barvě při narození černých štěňat do všech kolonek barvu „černá do modrých“.

Zapsala: Čelakovská