Zápis z chov.kolegia Chržín - 22.05.2021

Zápis z jednání chovatelského kolegia – 22. 05. 2021 – Chržín
Přítomni: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Jitka Krsová, Miroslav Václavík
Za KK: Renata Daňhová
Omluvena: Helena Kovalová
 

  1. Kontrola zápisu ze 06. 06. 2020

- Zástupcem poradce chovu pí Kovalové byla schválena pí Horáková.
- Bonitace do dnešního dne probíhaly jako mimořádné, hlavní poradce KCHND Milan Krinke zajistil bonitaci pro cca 20 psů. Elektronické zpracování bonitací probíhá bez problémů.
- Za uplynulý rok bylo zapsáno cca 303 štěňat a 5 importů..
- Žádost o krytí skvrnitýxskvrnitá – Miloslava Svobodová – fena nezabřezla.
Marika Cibulková – žádost o krytí McLaren a Supra (oba Claudia Bohemica), schváleno elektronicky. Štěňata narozena, kontrola zatím neproběhla.
Žádost chovatelky Olgy Baštové – krytí skvrnitýxskvrnitá – Abrus Stat CB x La Nuté – schválena.
 

  1. Porušení zápisního řádu klubu

Informaci podává poradce chovu Vladimír Adlt.
Chovatelka paní Andrea Těšínská. Štěňata se narodila po nepřeregistrovaných rodičích. Štěňata byla čipována  třemi různými veterinárními lékaři.. Z důvodu nutné operace feny byla štěňata umístěna na třech místech. O umístění štěňat nebyl poradce chovu informován.
Milan Krinke – došlo k porušení zápisního řádu v těchto bodech:
Bod  III. odst.. 5
Bod  IV. odst. 4
Bod V.  odst. 3
Další neuvedené body jsou v souladu se zápisním řádem ČMKU.
Na příští jednání chovatelského kolegia bude chovatelka pí Těšínská pozvána (zajistí Čelakovská). Paní Těšínská musí předložit zprávu veterinárního lékaře o provedené operaci feny Floppy Štěchovický podklad (č.čipu 953010004790078).
 

  1. Různé

Miroslav Václavík – nutné eventuálně opravit řád KCHND v souladu se zápisním řádem ČMKU – zodpovídá  Milan Krinke.
Milan Krinke – v rámci mimořádných bonitací byla rozhodčími (J. Čelakovský a M. Kučerová) posouzena 4 zvířata.
Jitka Krsová – při zápisu štěňat by neměli poradci chovu zapomínat na kontrolu zaplaceného členství na daný kalendářní rok.
 
Zapsala: B. Čelakovská