Zápis z chov. kolegia Přeštice - 05.01.2019

Zápis z chovatelského kolegia – 05. 01. 2019 – Přeštice

Přítomni: Vladimír Adlt, Jitka Krsová, Helena Kovalová,

Miroslav Václavík, Milan Krinke,

Omluvena: Iveta Herinková

Za KK: Renata Daňhová

 

I.kontrola zápisu

-Úprava bonitačního řádu – schválena na minulém jednání výboru KCHND, nutno dodat na webové stránky.

-Krytí v zahraniční – je žádoucí získat co nevíce informací o vybraném jedinci.

 

II. porušení zápisního a chovatelského řádu

Plemenná kniha na Slovenku odmítla vystavit průkazy původu štěňatům po psu pana Ing. Leopolda Dostála. Důvodem byla skutečnost, že pes byl bonitován  pod českým číslem zápisu a  u  nás uchovněn. Majitel  neprovedl registraci na Plemenné knize ČMKU, k zapsání do registru chovných jedinců. V době bonitace nebyl pan Dostál uveden jako majitel, i když se tak na bonitaci přihlásil. Jako majitel byl uveden v PP občan Slovenské republiky. Je proto nutné dodat smlouvu o spolumajitelství a dát do pořádku registraci. V tomto případě šlo o formální chyby chovatele.  Průkazy původu byly nakonec vydány na Slovensku.

Pan Ing. Leopold Dostál bude upozorněn na porušení  bod 5. odstavec 3 chovatelského a zápisního a z tohoto důvodu bude pozván na  jednání výboru klubu (březen 2019).  Pozvání zajistí Čelakovská.

 

III.  různé

Hlavní poradce chovu Milan Krinke upozorňuje  na diskvalifikující chybu – podkousnuté špičáky.  Výraz není na bonitační kartě uveden. Tato vada bude jako vyřazující označována na bonitační

kartě číslem 25 – nesprávná čelist - s hodnocením 0 bodů.

 

Zapsala Čelakovská