Zápis z chov. kolegia MB – 10. 11. 2018

 

Přítomni: Milan Krinke, Vladimír Adlt,  Helena Kovalová, Miroslav Václavík

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

Omluvena: Jitka Krsová, Iveta Herinková

 

  1. hodnocení bonitace

Měření a kontrola:  Ferdinand Rezek, Jana Bílková

1.předseda – Milan Krinke

členové Vladimír Adlt, Karel Klobása

zápis MVDr. Dana Neumanová

Předvedeno bylo 6 jedinců, všichni zařazeni do chovu.

Komisi zaujaly tyto německé dogy:

Ušlechtilá černá fena VENEZIA Claudia Bohemica

a skvrnitý pes – PORTOS OF-A Greats STARS TEAM

 

2.komise – předseda Miroslav  Václavík

členové Helena Kovalová, MUDr. Jan Čelakovský

zápis Renata Daňhová

Tato komise posoudila 7 německých dog. Z chovu vyřazen žlutý pes EDUARD BÁŘIN SEN z důvodu chybného skusu

Bonitované dogy lze označit za průměrné.

Zaujali tito jedinci:

modrá fena – COOLICKA BEAUTIFUL  BLUE BALLERINES

černá fena do  modrých  – XOLINA APOLLO DOG

 

  1. kontrola zápisu

-  Použití počítače při bonitacích – úkol trvá.

-  Úprava bonitačního řádu – předkládá  Milan Krinke. Jde o formální úpravu v souladu s usnesením členské schůze. K projednání předává chovatelské kolegium výboru klubu.

- Mimořádné bonitace – proběhla 21. 10. 2018  v Chržíně – bonitovaný importovaný černý pes PLAYBOY OF-A GREAT STARS TEAM, majitelky Lenky Vrbové. Pes byl  uchovněn. Bonitační komise Milan Krinke, Vladimír Adlt a Karel Klobása.

- Schváleno krytí skvrnitý x skvrnitá v chovatelské stanici Bohemia Hastav paní Hany Stavovčíkové

NORIS V.D. OFNETHÖHLE X Quatro Bohemica Hastav.

- Schváleno  krytí skrnitý x skvrnitá

v chovatelské stanici QUINCY ETC Olgy Baštové 

pes  LA NUIT des Petites Vernieres

fena PARODIE D´AMOUR of Austria Great Stars

 

  1. různé

- Žádost o mimořádnou bonitaci: Bonitace se týká dovezeného skvrnitého psa z Itálie - majitel pan Ferdinand Rezek.

Pes - NAVAJO-A DEL CASTELLO DELE ROCCHE, který splňuje věk 18ti měsíců dne 16. 11, 2018.

Bonitace proběhne dne 17. 11. t.r., místo konání a jmenování bonitační komise upřesní hlavní poradce chovu Milan Krinke.

- Krycí listy budou zveřejněny ke stažení na webových stránkách klubu.

- Kontrola sluchu při zápisu štěňat

Milan Krinke upozorňuje poradce chovu na nutnost psát do zápisu štěňat eventuální podezření na hluchotu. Je nutné zároveň o této skutečnosti informovat chovatele, upozornit jej na eventuální možnost provedení audiometrie. Chovatel musí informovat o tomto podezření nebo skutečnosti nabyvatele štěněte. Pokud bude v zápisu uvedeno podezření z hluchoty, bude nabyvatel štěněte povinen při bonitaci předložit lékařské potvrzení. 

MVDr. Neumanová – v 7 týdnech se dá u veterinárního lékaře hluchota diagnostikovat.

- Milan Krinke apeluje na poradce chovu, aby důsledně dbali na zapsání barevných rázů u štěňat – například – černý do modrých, skvrnitý šedý tygr.

- Milan Krinke podal informaci o jednání EuDDC komise pro chov a zdraví a o jednání delegátů. MVDR. Neumanová upozorňuje na syndrom diamantového oka (v souvislosti s přednáškou přednesenou na jednání EuDDC, která se zabývala očními problémy (překlad protokolů bude zveřejněn ve zpravodaji 3/2018).

- Důležité upozornění chovatelům

Paní J. Szlapka z Polska zapůjčila psa SOLY SOMBRA DU CUIR D´ARABIE do ČR. Pes je narozen 16. 04. 2015,  č.zápisu PKR II-129759RO115. Pes je umístěn u paní Zuzany Čápové (NENÍ ČLENKOU KCHND !!!).  Paní Szlapka informovala KCHND, že podmínky krytí musí být dojednány s její osobou, včetně podepsání krycího listu, Pes je „chovný“ v Polsku.

Při zahraničním krytí je nutné být v kontaktu s chovatelem a o krycím psu mít potřebné i formace.

Zapsala: Čelakovská