Zápis chov.kolegia - Mladá Boleslav - 05.11.2022

Zápis z jednání chovatelského kolegia - Mladá Boleslav -  5. 11. 2022
Přítomni: I. Herinková, H. Kovalová, M. Krinke, M. Václavík
Omluveni: V. Adlt, J. Krsová
Za KK: P. Hofírek
 
Bonitace
Pan Krinke poděkoval za provedenou práci členům bonitačních komisí.

 1. Komise – M. Krinke, K. Klobása, H. Kovalová – hodnoceno 13 jedinců,
  vyrovnaná úroveň, žádní žíhaní a žlutí, zaujala modrá fena Daimiana Hope Gentle Giant,
  skvrnitý pes Otto Fletsheck von Wiederholz a modrý pes Aston vom Blauer Hof
 2. Komise – MUDr. J. Čelakovský, M. Václavík, I. Herinková – hodnoceno 12 jedinců,
  žádní žíhaní a žlutí, zaujala především modrá fena Amy vom Blauer Hof a také modrý pes
  Jeppe Jobbo von Mraque. Neuchovněn skvrnitý pes Eragon Berta  - dog.

K zápisu z minulého jednání

 • M. Krinke upozornil, že k případnému krytí skvrnitý x skvrnitá je nutné, kromě testu na hluchotu, provést také test Double merle. Jde o požadavek EuDDC, kvůli zdravotním problémům, které se v populaci objevily.
   
 • H. Kovalová navrhla jako svého zástupce poradce pí Fuglevičovou, ta s funkcí souhlasí
   
 • Chovatelka H. Stavovčíková žádala o krytí v zahraničí s nedodržením podmínky vrhu 1x za rok z důvodu zajímavého zahraničního psa. Většinou hlasů bylo schváleno.

 
Ostatní

 • M. Krinke informoval o situaci na PK, kdy v posledních měsících docházelo k nedodržení lhůty při vystavování PP. V následujícím období by už k těmto pochybením nemělo docházet.
   
 • Na jednání chovatelského kolegia byl pozván p. David Beránek, majitel chovatelské stanice Štěpánčino dědictví, kde se ve vrhu „A“ (Uriáš Bohemica Hastav  x  Harley Quin Edmont’s  Angelic Eyes) vyskytla ne zcela běžná barva u štěněte, které před zápisem uhynulo.  Výbor klubu navrhoval provést u rodičů testy na barvu, za účelem získání informací pro další využití těchto jedinců v chovu, a tím zkvalitnění plemenitby německé dogy. Pan Beránek písemně sdělil, že nepovažuje za důležité toto řešit a na jednání chovatelského kolegia se nedostavil.
   
 • Z PK obdržel M. Krinke mail, kde majitel odrostlého štěněte ND poptává PP, který mu chovatelka stále neposílá. V kupní smlouvě figuruje jako chovatelka pí Sandra Černá, u které se v uvedené době neuskutečnil žádný hlášený vrh. Jako matka štěňat je uvedena  Varvara Beauty of Russia, s č. zápisu CMKU/ND/22 164/-16/17, která nebyla bonitována. Chovatelka bude vyzvána k objasnění situace a zaslání podkladů k odchovanému vrhu.
   
 • Dotaz K. Mráčkové na údajné budoucí povolení chybějících zubů P1 v horní čelisti a M3 do chovu. Objasnil M. Krinke - jde prozatím o rozpracovaný návrh, kdy Německo, jako země původu ND připravuje aktualizaci standardu, kterou posoudí VDH a následně FCI. Pokud tam bude návrh schválen, pak teprve bude toto platit.
  Poznámka k zasedání delegátů při EuDDC – nezazněla žádná studie o chudozubosti, zápisy prozatím nedoručeny.
   
 • Dotaz I. Herinkové na případnou budoucí změnu názvu barev -  černobíle skvrnitá, černošedá. M. Krinke – jde o návrh aktualizace standardu, měl by snad precizněji popisovat danou barvu.

 
 
V Mladé Boleslavi dne 5. 11. 2022

Zapsala M. Fuglevičová