YPSY v.d.Hochwiesen

Číslo zápisu: 
CsHPK/05 880/-84/80/84
Narozen: 
Neděle, 2. Listopad 1980
Pohlaví: 
fena
Barva: 
černá
YPSY v.d.Hochwiesen

DOJAN v.Hof Donop
skvrnitá
VDH/DDC 075 596

BENNO v.Schwarzen Meer
VDH/DDC 070 624

BEATRIX v.d.Hohenrollernburg
VDH/DDC 066 670

GOLDSCHATZ v.Haus Fresena
skvrnitá
VDH/DDC 075 215

DAGO v.d.Birken au
skvrnitá
VDH/DDC 064 336

ORFF v.d.Rosshalde
VDH/DDC 058 743

BIANKA v.Haus Christiane
černá
VDH/DDC 052 909

ASTOR v.Montazah
černá
VDH/DDC 049 547

ADRETT v.Haus Christiane
skvrnitá
VDH/DDC 045 670

LISSI v.Riedstern
skvrnitá
VDH/DDC 060 761

GAUNER v.Riedstern
skvrnitá
VDH/DDC 054 115

REX MAGNUS v.d.Brentjes
skvrnitá
VDH/DDC 051 060

CANDY v.Riedstern
skvrnitá
VDH/DDC 051 778

NINA v.d.Rosshalde
VDH/DDC 057 437

BĚLA Velan CS skvrnitá 04.04.1988
ZORO Velan skvrnitá 26.04.1987
ZOJA Velan CS skvrnitá 26.04.1987
ZOGE Velan CS černá 26.04.1987
ZITA Velan CS černá 26.04.1987
ZIGA Velan CS černá 26.04.1987
YPSY Velan CS černá 28.10.1986
VITA Velan CS černá 28.07.1985
VIKY Velan CS skvrnitá 28.07.1985
VIKI Velan CS skvrnitá 28.07.1985
TORO Velan CS černá 26.09.1984
TALY Velan CS skvrnitá 26.09.1984