v.Köpfelgrund

Chovatel: 
xxx
Adresa: 
Germany
VANESSA v.Köpfelgrund - CIB, Ch.DDC, VDH VDH/DDC 089 988 fena skvrnitá 14.11.1985
ILKO v.Köpfelgrund - Ch.DDC, ES78-79, BS80 VDH/DDC 072 910 pes skvrnitá 15.09.1976
RANA v.Köpfelgrund VDH/DDC 085 727 fena skvrnitá
KITTY v.Köpfelgrund VDH/DDC 078 269 fena černá