Usnesení z členské schůze pro rok 2018

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHND

Hálův mlýn -  30. března 2018

Členská schůze bere na vědomí

• vyhlášení nejstarší dogy, pohár obdržel 11-letý Caliber z Modrého ráje

• ocenění chovatelské práce pana Ferdinanda Rezka

• zprávu předsedy klubu pana Miroslava  Václavíka o činnosti klubu v roce  2017 a chystaných akcích 2018

• termín klubové výstavy 18. 8. 2018 - Hálův mlýn

• informace o výcviku v rámci klubu a řešení vzniklé situace

• zprávy jednotlivých poradců chovu a zprávu ústředního poradce

• zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu 2018

• zprávu kontrolní komise

• zprávu o KV 2017 a přípravách na KV 2018

• zprávu za kolegium rozhodčích

• zprávu z výcvikového kolegia

 

Členská schůze schvaluje

• jednohlasně návrh rozpočtu na rok 2018

 

Členská schůze ukládá výboru klubu

• vyřešit situaci ve výcvikovém kolegiu

• zvážit vydání příručky pro chovatele ND

Členská schůze děkuje paní Renatě  Daňhové a panu Ivanovi Smejkalovi za práci na databázi německých dog.

Usnesení schváleno jednohlasně.

Tento zápis sestavila komise ve složení Mgr. Marie Vaňková, Martina Kučerová a Miroslav Šercl.