Pracovní pes roku

Pracovní pes roku
Pracovní pes roku je soutěž vyhlašovaná KCHND pravidelně každý rok, a to zvlášť v kategoriích
pes a fena.
Vítězové soutěže:
• 2007 fena CHIEETA z Josefovských bud
• 2007 pes CHAD z Josefovských bud
• 2008 fena GRIGIA CANE Říčanská hvězda
• 2008 pes IBEKLES z Josefovských bud
• 2009 fena CHIEETA z Josefovských bud
• 2009 pes GASTON Bonoda
• 2010 fena RUSSY od Řeky Ondřejnice
• 2010 pes GASTON Bonoda
• 2011 fena KÜRASS z Josefovských bud
• 2011 pes GASTON Bonoda
• 2012 fena LESLEY CHELSEA Říčanská hvězda
• 2012 pes CHAD z Josefovských Bud
• 2013 fena Byč Moze DROGOCENNA ZUZA
• 2013 pes BARON DRACO Natinor
• 2019 pes BENJIE Beautiful Blue Ballerines
• 2020 fena EVONNY Edmonťs Angelic Eyes
• 2020 pes BRONX Ora Dynasty
 
Pravidla:
• Soutěž je vyhlašována pro každý kalendářní rok.
• Hodnotí se zvlášť pes a fena.
• Započítávány jsou získané body za složené zkoušky a závody v daném kalendářním roce dle
zkušebních řádů MZŘ, NZŘ, KJ Brno, TART.
• Za nejvyšší počet získaných bodů obdrží jedinec titul Pracovní pes/fena roku.
• Při složení 3 třísložkových zkoušek bude soutěžící přeřazen do soutěže Šampion práce.
• Vyhlášení titul Pracovní pes/fena roku je podmíněno absolvováním jednoho klubového
závodu v daném roce.
• Majitel musí být členem KCHND.
• Prosíme zaslat kopii členské průkazky KCHND, výkonnostní knížky, PP pro potřebu
vyhodnocení a to nejpozději do konce ledna následujícího roku na adresu: