Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.
Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře,
které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům.
 
Vladimíra Tichá