BONITACE V ROCE 2019

Přihlášky na bonitaci

 • Jsou přijímány v místě konání akce od 9.00 do 11.00 hodin. 

 
Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.
   

 
Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců
 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Funkční čip (Při nečitelnosti čipu nebude zvíře připuštěno k bonitaci)
 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes

Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

Poplatky pro rok 2018:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

 
Místo konání, termíny a složení komisí :
Kontrola PP a měření Ferdinand Rezek, Ing.Petra Landová, Olga Baštová.
 
09. 03. sobota Mladá Boleslav
                         Předseda 1. komise – MVDr.Štourač Milan CSc.
                         Členové Milan Krinke a Karel Klobása
                         zápis: Iveta Herinková 
                         Předseda 2. komise – Martina Kučerová
                        Členové MUDr.Jan Čelakovský a Lubomír Kvasnička
                        zápis: Helena Kovalová 
 
04. 05. sobota Morava 
                         Předseda 1. komise – MUDr. Jan Čelakovský
                         Členové  MVDr.Štourač Milan a Adlt Vladimír
                         zápis: Baštová Olga 
                         Předseda 2. komise - Václavík Miroslav
                       Členové Kovalová Helena a Krinke Milan
                        zápis: Herinková Iveta 
 
02. 11. sobota  Mladá Boleslav
                         Předseda 1. komise – Milan Krinke
                         Členové Kvasnička Lubomír a Kučerová Martina
                         zápis: Krsová Jitka 
                         Předseda 2. komise – Adlt Vladimír
                        Členové  MUDr.Jan Čelakovský a Kovalová Helena
                        zápis: Herinková Iveta