Aktuality

Speciální výstava u Světové výstavy psů

Special club show at WDS

 
 
 
TERMÍN AKCE: 12.9.2021
 
MÍSTO KONÁNÍ: Kynologický areál MSKS Zbraslav u Brna
 
ČASOVÝ PROGRAM:

BONITACE – MIMOŘÁDNÉ OBDOBÍ

Platnost dnem zveřejnění - ukončena platnost k 31.05.2021

Mimořádné bonitace od 09. května 2021.

 

Žádosti o mimořádné bonitace zasílejte na adresu hlavního poradce chovu.

Hlavní poradce chovu zajistí místo, termín a tříčlennou bonitační komisi.

 

Změna rozhodčích na KV a II.KV

12.6. KV - žlutá/žíhaná - Wanda Kotik, PL

                  modrá/skvrnitá - Jan Čelakovský

jménem cestovní kanceláře B&K Tour si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou našich zrekonstruovaných rekreačních areálů Ostružno a Pecka.

!!! Vzhledem k nařízení vlády nelze tuto výstavu pořádat, peníze budou vráceny !!!

 

Vážení vystavovatelé,

Členské příspěvky
Stávající členové do 31. 03.                  Kč  550,-
Stávající členové od 01. 04.                  Kč  600,-
Noví členové včetně zápisného              Kč  600,-

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.

Stránky