Německá doga (Německé dogy, Great Dane, Deutsche Dogge)

Klub chovatelů německých dog

Klub - dokumenty

Oficiální dokumenty Klubu chovatelů německých dog.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Renata Daňhová - 05.04.2018

Přečtěte si návrh rozpočtu na rok 2018

Zápis na klubové stránky

Renata Daňhová - 15.09.2017

Pravidla pro zapisování údajů a článků na klubový web KCHND ...

Žádost o titul C.I.B. a C.I.E.

Renata Daňhová - 03.11.2015

Z rozhodnutí předsednictva ČMKU ze dne 22.10.2015 si majitelé psů budou žádosti o mezinárodní tituly C.I.B.sami ...

Stanovy spolku

Renata Daňhová - 22.02.2015

Stanovy spolku platné od 22. 03. 2015

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů německých dog ČR

Renata Daňhová - 10.02.2015

V plném znění, po zapracování všech připomínek.

Volební řád KCHND

Renata Daňhová - 24.11.2013

Předkládáme volební řád tak jak byl schválen. V platném znění schválen členskou schůzí k 27. 10. 2007

Poplatky za služby

Renata Daňhová - 22.11.2013

Ceník KCHND a plemenné knihy ČMKU.

ZMĚNA STANDARDU OD 08. 10. 2012 – ŠEDÝ TYGR

Renata Daňhová - 08.07.2013

Výklad šedých tygrů pro výstavy ...

Standard

Renata Daňhová - 19.01.2013

Oficiální překlad standardu 235

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů německých dog ČR

Renata Daňhová - 11.11.2012

!!! POZOR !!! Jedná se o návrh, který bude následně připomínkován a schvalován na členské schůzi. !!! Připomínky možno posílat již jen do konce roku 2012 !!!

Doplnění řádů

Renata Daňhová - 06.06.2012

Doplnění řádů klubu, tak jak byly schvalovány na jednotlivých klubových schůzích a vyšly v klubovém zpravodaji.

SMLOUVA A POSKYTOVÁNÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU NEČLENŮM KLUBU CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG

Renata Daňhová - 05.03.2012

Smlouva o poskytování služeb nečlenům klubu.

Dodatek Klubu chovatelů německých dog k zápisnímu řádu ČMKU

Renata Daňhová - 07.02.2011

Dodatek Klubu chovatelů německých dog k zápisnímu řádu ČMKU upravuje chov německých doga na území ČR. Je podřízen Chovatelskému a zápisnímu řádu ČMKU a Chovatelskému řádu FCI a Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU.

Organizační řád

Renata Daňhová - 07.02.2011

Organizační řád upravuje vnitřní fungování KCHND, práva a povinnosti jejích orgánů. V platném znění, schválen členskou schůzí k 20. 03. 2010

Metodický pokyn při čipování

Renata Daňhová - 03.03.2008

Metodický pokyn pro postup při identifikaci štěňat čipem a kontrolu vrhu

Klub chovatelů německých dog
Kontakty | Webmaster | Mapa serveru | RSS